Profily

Sme tu pre vaše potreby

JUDr. Mag. Róbert Kováč
Róbert Kováč vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1998. Po absolvovaní povinnej koncipientskej praxe u JUDr. Agnera úspešne absolvoval v roku 1999 advokátske skúšky. Je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom licencie 1261 a od roku 2000 tak vykonáva samostatnú advokátsku prax.
Kontakt: kovac@sslegal.eu
JUDr. Mag. Marek Hanúsek
Po získaní titulu magister práva na Právnickej fakulte Viedenskej univerzity v roku 1995 pokračoval v štúdiu aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončil v roku 1997. V roku 1999 získal na Univerzite Komenského v Bratislave titul doktor práv. JUDr. Mag. Marek Hanúsek je vedený v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou.
Kontakt: hanusek@sslegal.eu
Mgr. Radoslav Sedlák
Radoslav Sedlák úspešne ukončil štúdium Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2008. Je vedený v zozname advokátskych koncipientov Slovenskej advokátskej komory.
Kontakt: sedlak@sslegal.eu
Mgr. Andrea Čillíková
Andrea Čillíková úspešne ukončila štúdium na Paneurópskej vysokej škole práva v roku 2009. Je vedená v zozname advokátskych koncipientov Slovenskej advokátskej komory.
Kontakt: cillikova@sslegal.eu