Dôslednosť

Sme profesionáli vo svojom odbore

Pri riešení prípadov sa vždy snažíme o maximálnu spokojnosť klientov, pretože nám záleží na budovaní dlhodobých vzťahov. Snažíme sa o komplexný prístup s dôslednou ochranou záujmov klienta.

Prehľad

Prípady riešime komplexne

Právne prostredie Slovenska s jeho špecifikami poznáme do detailov. Ak si to konkrétny prípad vyžaduje, posudzujeme ho v širších súvislostiach nadnárodného právneho rámca.

Diskrétnosť

Zachovávame diskrétnosť

Zásada mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sme sa dozvedeli v súvislosti s výkonom advokácie, je pre nás základným stavebným kameňom obojstrannej dôvery a korektných vzťahov s klientom.