Profily

Sme tu pre vaše potreby

JUDr. Mgr. Róbert Kováč
Róbert Kováč vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1998. Po absolvovaní povinnej koncipientskej praxe u JUDr. Agnera úspešne absolvoval v roku 1999 advokátske skúšky. Je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom licencie 1261 a od roku 2000 tak vykonáva samostatnú advokátsku prax.
Kontakt: kovac@sslegal.eu


Mgr. Petra Uherčíková
Petra Uherčíková úspešne ukončila štúdium Právnickej fakulty Unverzity Komenského v Bratislave v roku 2018. Je vedená v zozname advokátskych koncipientov Slovenskej advokátskej komory.
Kontakt: uhercikova@sslegal.eu