Referencie

Sme tu pre vaše potreby

Počas svojho pôsobenia na trhu poskytovania právnych služieb poskytla smith§smith legal s.r.o. svojim klientom okrem iného tiež nasledovné služby:

 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva pre pobočku zahraničnej banky pôsobiacu na Slovensku
 • poskytovanie právneho poradenstva jednej z popredných leasingových spoločností pôsobiacich na území Slovenska
 • zabezpečovanie úplného právneho servisu nebankovému poskytovateľovi finančných služieb špecializujúcemu sa na poskytovanie finančných služieb prevažne pre sektor zdravotníctva
 • kompletná agenda súvisiaca so správou a vymáhaním pohľadávok
 • vytváranie holdingovej štruktúry a poskytovanie komplexného právneho poradenstva jednej z najväčších skupín pôsobiacich v oblasti distribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, okrem iného súkromným nemocniciam a poliklinikám
 • kompletná právna podpora subjektov podnikajúcich v oblasti projektovania, developmentu, správy a sprostredkovania predaja nehnuteľností
  poskytovanie právnych služieb pre strojárenské výrobné spoločnosti a drevospracujúce podniky so zahraničnou účasťou
  zabezpečovanie právnej podpory spoločnostiam poskytujúcim účtovné a ekonomické poradenstvo
  kompletné zastupovanie zahraničnej spoločnosti prevádzkujúcej sieť hotelov v Európe
  poskytovanie komplexného právneho poradenstva spoločnosti prevádzkujúcej sieť benzínových čerpacích staníc
  vytvorenie kompletnej koncernovej štruktúry a poskytovanie komplexného právneho poradenstva pre skupinu podnikajúcu v oblasti pravidelnej a charterovej leteckej dopravy na území Slovenska, poradenstvo pri predaji leteckých dopravných prostriedkov
  poskytovanie komplexného právneho poradenstva pre reklamné agentúry, výrobcov softvéru a tvorcov dizajnu
  komplexné zastupovanie prominentného distribútora osobných automobilov na Slovensku
  poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti M&A napr. pri predaji majoritného podielu spoločnosti v oblasti správy poistenia, predaji významného strojárskeho podniku zahraničnému záujemcovi, majoritného podielu obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti pravidelnej a charterovej leteckej dopravy, siete ubytovacích zariadení zahraničnému záujemcovi, akvizícii v oblasti finančníctva (kúpa podielu v leasingovej spoločnosti zahraničnou bankou), akvizícii v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti, akvizícii v oblasti strojárenskej výroby, akvizícii v oblasti siete maloobchodov